آیا کارآموزی نیروهای بدون سابقه کاری را پوشش میدهد؟

یکی از روش های پیشنهادی برای حل مشکل نداشتن سابقه کاریِ کارجویان گذراندن دوره کارآموزی است. کارآموزی باید دوره ای برای یادگیری مهارت های مورد نیازِ مشاغل سازمانی باشد. دوره ای که سازمان ها افراد را برای قرار گرفتن در موقعیت مورد

سابقه کاری و استخدام

این روزها داشتن سابقه کاری یکی از اساسی ترین معیارهای استخدامی به شمار میرود و بی شک سابقه کاری مرتبط کارجو با کاری که متقاضی آن است میتواند هزینه زمانی و مالی کمتری را در پی داشته باشد؛ لذا سازمان ها به

نمایشگاه کار و ارتقای برند کارفرمایی!

برند کارفرمایی که تصویری از یک سازمان در ذهن کارجویان و کارمندان شرکت است، به نوعی ارزش یک سازمان به حساب می آید و نحوه عملکرد نیروی کار نسبت به سازمان را تعیین میکند. حال آن که نمایشگاه کار تاثیری در ارتقای

پیامدهای عدم توجه به برند کارفرمایی

برند کارفرمایی شاخصی تعیین کننده در دید عموم است. از شهرت و اعتبار یک شرکت نزد شرکت های رقیب تا علاقه مندی کارجویان برای همکاری با یک شرکت میتواند در برند کارفرمایی نهفته باشد. مقوله ای با چنین اهمیتی گاهی آن قدر

برند کارفرمایی چیست؟

برند کارفرمایی به معنای وجهه ای است که یک کارفرما بین کارجویان و کارکنان از خود به جای میگذارد. یعنی وقتی نام یک شرکت را میشنویم چه تفکر و حسی در ما به وجود می آید. برخی شرکت ها نه تنها تصویر

مزایای نمایشگاه کار برای شرکت های حاضر در نمایشگاه

خلاف آن چه عموم مردم تصور می کنند، نمایشگاه کار یک رویداد زنده و مطلوب است که کارفرمایان در هر اندازه و صنعتی می توانند از منافع آن بهره مند شوند. برخی از مزایای نمایشگاه کار برای کارفرمایان عبارتند از: دستیابی به

نقش نمایشگاه کار در ارتقا شایسته سالاری

علت بر هم خوردن انضباط استخدامی و نقض شایسته سالاری افزوده شدن یک حلقه ی باطل به زنجیره استخدام است که میان درخواست کار و گزینش قرار گرفته است؛ حلقه برهم زننده ای با نام آشنایی گزینی. هنگامی که انتخاب نیرو بر

پیامدهای عدم توجه به شایسته سالاری

یکی از نشانه های سیستم کارگزینی سالم رعایت شایسته سالاری است. نظامی که در آن شایسته سالاری رعایت میشود افرادی با انگیزه و بااستعداد را در مشاغل مناسب قرار میدهد و ضمن حفظ انگیزه و سلامت روحی افراد، رشد و حیات اقتصادی

شایسته سالاری در فرآیند استخدام

استخدام فرآیندی است که نیازمند شناخت نیروی مناسب و سپس آموزش و جذب وی میباشد. شناختِ نیروی مناسب و شایسته برای مشاغل مختلف امری بسیار مهم است که گاهی به جهت زمان بر بودن فرآیند شناخت کارجویان و گاهی با هدف به

مقایسه انواع شیوه های برگزاری نمایشگاه کار!

نمایشگاه کار به صورت های حضوری، مجازی و دانشجویی برگزار میگردد. بزرگترین تفاوت روش برگزاری دانشجویی نسبت به دو روش دیگر جامعه هدف است. جامعه هدف در نمایشگاه کار دانشجویی، دانشجویان هستند، لذا بنا به شرایط دانشجویی، برای آنها پرداخت وجه ثبت