اولین دوره نمایشگاه کار ایران

  نمایشگاه کار رویدادی با هدف ایجاد بستری برای تقابل مستقیم کارفرمایان و کارجویان است. همه ساله و در بسیاری از نقاط جهان نمایشگاه های کار با هدف فراهم آوردن فضایی سودمند برای کارفرمایان و کارجویان برگزار میشود. هدف از برگزاری این