عمده سازمان هایی که از کارآموزی به عنوان بازه ای برای استفاده رایگان از توانمندی کارآموزان استفاده میکنند، سازمان هایی هستند که چنان شناخته شده و معتبر نیستند. چرا که سازمان های برجسته شهرت خود را با چنین برخوردهای نسنجیده ای به خطر نمی اندازند. لذا اگر کارجویان قصد ورود به سازمان هایی با نام تجاری شناخته شده و آبرومند را دارند می توانند از گزند این دست مسائل در امان باشند و با خیال آسوده دوره کارآموزی را طی کنند.

نمایشگاه کار این قابلیت را دارد که کارجویان را با کارفرمایانی رو در رو کند که از اعتبار و شهرت تجاری بالایی برخوردارند. چرا که سازمان هایی که در نمایشگاه کار حاضر میشوند شناخته شده و معتبر هستند. شرکت های معتبر دارای اصول روشن برای دوره کارآموزی هستند و زمان و پرداختی منصفانه ای برای این دوره در نظر میگیرند. پس نمایشگاه کار میتواند محیط امنی از کارفرمایان برای کارجویان فراهم کند، که کارجویان با کمی آمادگی برای حضور در نمایشگاه میتوانند از این فرصت بهره ببرند.

 

نمایشگاه کار ایران

زمان: ۳ الی ۵ اسفندماه ۱۳۹۶

مکان: مجتمع نمایشگاهی بوستان گفتگو