این روزها داشتن سابقه کاری یکی از اساسی ترین معیارهای استخدامی به شمار میرود و بی شک سابقه کاری مرتبط کارجو با کاری که متقاضی آن است میتواند هزینه زمانی و مالی کمتری را در پی داشته باشد؛ لذا سازمان ها به دنبال افراد متخصص با سابقه کاری بالا و مرتبط هستند.

قطعا دست یافتن به نیروهای کاملا آماده و ایده آل برای تمامی سازمان ها امکان پذیر نیست؛ چرا که افراد برای داشتن سابقه کاری باید ابتدا استخدام شوند و این استخدامی خود نیازمند سابقه کاری است. چنین چرخه ای سدی در مقابل کارجویان است که رقابتی بین فارغ التحصیلان بی سابقه کاری و افراد با سابقه کاری و تحصیلات نامرتبط ایجاد میکند.

فارغ التحصیلان بیکار درصد زیادی از بیکاران را در بر میگیرند، که ضمن سپری کردن تحصیلات خود احتمالا مشاغل پراکنده و گاهی نامرتبط با رشته تحصیلی خود را نیز تجربه کرده اند و حال دچار سردرگمی و ناامیدی  شده اند!

 

در ادامه به ارائه راهکارهایی برای کسب سابقه کاری مرتبط خواهیم پرداخت

نمایشگاه کار ایران