[rev_slider_vc alias=”2nd”]

نمایشگاه کار، رویدادی است که در آن سازمانها با موقعیتهای شغلی خود حاضر شده و فرصت می یابند تا با تعداد زیادی از کارجویان ملاقات کرده و در یک فضای رقابتی نسبت به جذب نفرات مورد نظر اقدام نمایند. طبیعتا چنین رویدادی میتواند بستری مطمئن برای تبادل اطلاعات و توانمندی های کارجویان با کارفرمایان باشد.
انتخاب هوشمندانه بهترین فرصت های شغلی از یک سو و گزینش نیروهای متخصص و با استعداد از سوی دیگر، این رویداد را به تجربه ای منحصر بفرد برای کارجویان و کارفرمایان تبدیل کرده است.
تیم برگزار کننده نمایشگاه کار دانشگاه شریف به پشتوانه برگزاری ۸ دوره نمایشگاه کار در این دانشگاه، این بار اولین نمایشگاه کار ایران را با نگاهی ملی، برگزار خواهد کرد.

شرکت مؤثر بیش از 300 سازمان از طریق نمایشگاه کار دانشگاه شریف
تبادل بیش از 150000 رزومه کارجویان در ادوار مختلف نمایشگاه کار دانشگاه شریف
جذب و استخدام بیش از 2000 نفر متخصص از طریق نمایشگاه کار دانشگاه شریف
تشکیل دیتابیسی 55000 نفره از کارجویان در نمایشگاه کار دانشگاه شریف


روند شرکت در اولین نمایشگاه کار ایران
آشنا شدن با همه‌ی فرصت‌های شغلی نمایشگاه
سازمان های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
بامیلو
سازمان های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
الوپیک
سازمان های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
همکاران سیستم
سازمان های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
گلدیران
سازمان های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
شرکت رهنما
سازمان های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
گروه سولیکو
سازمان های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
شرکت ارتباطات مبین نت
سازمان های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
آسان پرداخت
سازمان های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
صنایع ارتباطی آوا کیش
سازمان های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
فناوران اطلاعات خبره
سازمان های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل
سازمان های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
مهندسی تحقیق و توسعه ارتباطات صمیم رایانه
سازمان های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
پرهام
سازمان های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
اسنپ
سازمان های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
شرکت انرژی کشور
سازمان های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
اسنپ فود
سازمان های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
وادا
سازمان های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
نمایشگاه کار ایران
سازمان های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
جاب ویژن
سازمان های شرکت کننده در هشتمین نمایشگاه کار شریف
Nutricia MMP
آشنا شدن با همه‌ی فرصت‌های شغلی نمایشگاه